PARTNER
SK
Diamantová istota - investícia pre každého

Spoločnosť CLIPPER TRADE s.r.o so svojou diamantovou divíziou CLIPPER TRADE DIAMONDS ponúka v spolupráci s DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C. SK, s.r.o možnosť dlhodobého uchovania hodnoty Vašich úspor, a to v podobe postupného nákupu diamantu ( už od 55 Euro / mesiac ) . Aby ste mali istotu dosiahnuteľnosti svojich investícii, garantujeme Vám výkup aj diamantov nakúpených v rámci programu Diamantová istota. Viac o projekte v novinkách.

O NÁS
NAŠA VÍZIA :

Najvýhodnejšie dlhodobé a prosperitné investície pre Vašu budúcnosť sú investície do diamantu a diamantových šperkov

NAŠA MISIA :

Sme tu preto, aby sme poskytli našim klientom taký dokonalý servis či radu pri nákupe investičného diamantu ako je dokonalý samotný diamant. Vaša radosť z perspektívnej investície je zároveň naším poslaním a podstatou podnikania.

O SPOLOČNOSTI :

Slovenská spoločnosť Clipper Trade a jej divízia Clipper Trade Diamonds vznikla v roku 2014 a jej hlavným cieľom je predaj investičných diamantov, šperkov a doplnkov . Myšlienka vytvoriť takúto spoločnosť vzišla z nášho presvedčenia, že do diamantov či šperkov môže investovať každý z Vás. Našou víziou je ponúknuť diamanty ako najvýhodnejšiu dlhodobú a prosperitnú investíciu pre vašu budúcnosť .

Celkovou výhodou investičných diamantov je stálosť tejto komodity a jej vysoký rastový potenciál. Investičné diamanty nemenia svoju hodnotu v závislosti od svetovej ekonomiky či iných externých globálnych vplyvov. Máme denne aktualizovaný zoznam voľných investičných diamantov, z ktorého vieme pre Vás pripraviť ideálnu ponuku pre danú príležitosť. K dispozícii je aj rapaport k naceneniu diamantov. Tie isté služby ponúkame aj v oblasti šperkov. Radi Vás privítame v predajniach v Bratislave a v Prahe, kde Vám predstavíme reálnu ponuku.

Vaše požiadavky sa u nás stretnú s maximálnou profesionalitou, flexibilným a diskrétnym prístupom, ktorý je pre nás samozrejmosťou, pretože v našej spoločnosti pracujú odborníci s dlhodobou praxou.

MÔJ PRÍBEH

Často sa ma pri rozhovore o investičných diamantoch či šperkoch moji zákazníci pýtajú, prečo práve obchod s diamantmi odporúčam ako investíciu. Čo ma k tomu priviedlo? Odpoveď je veľmi jednoduchá.

Vyštudoval som na univerzite geológiu, paleontológiu a mineralógiu. Zaujímam sa o históriu vzniku zeme, geologické obdobia a procesy . Tu som spoznal tajomstvo vzniku diamantu, miesta jeho výskytu, ťažby, úpravy, čistenia, brúsenia a to až do finálnej podoby stelesnenia dokonalosti prírody a umenia človeka, nádherného šperku.

moj pribeh banner Neskôr som tieto znalosti pretavil do dlhoročnej práce v zahraničných korporátnych firmách, kde som získal prehľad o investičných možnostiach a prostriedkoch či nástrojoch. To všetko nakoniec smerovalo k založeniu spoločnosti Clipper Trade s.r.o. a jej špecializovanej divízie Clipper Trade Diamonds venujúcej sa investičným diamantom, nádherným šperkom a poradenstvu v tejto oblasti. Dnešná ekonomická veda si stanovila pojmy Výnos - Riziko - Likvidita. Týmito pojmami je možné charakterizovať každú investíciu. Žiadny investičný model však nedokáže tieto tri kritéria obsiahnuť v optimálnej miere. Z tohto dôvodu začali vznikať investičné portfólia – rozloženie majetku a investícií. Staré príslovie hovorí: rozdeľte si svoj majetok na tretiny . Jednu nechajte aktívnu, napríklad pre podnikateľské aktivity, jedna tretina nech prináša určitú rentu, napríklad nehnuteľnosti, cenné akcie. Jednu tretinu však uschovajte a uložte ako železnú rezervu, ktorú v lepšom prípade nepoužijete a odovzdáte ďalšej generácii. Nie je to nádherné, ak starý otec svojim dvom vnúčatám zakúpi investičné diamanty, na ktorých budú laserom vygravírované dátumy narodenia alebo osobné posolstvo? Vzniká tak tradícia, nadčasovosť a istota.

moj pribeh banner Odpradávna tu majú svoje dominantné miesto komodity ako zlato, polodrahokamy, drahokamy a predovšetkým diamanty. Diamant nepochybne patrí k symbolom, ktorý je vyjadrením lásky, dôvery, pevného vzťahu, bohatstva, prejavu mimoriadnej celoživotnej náklonnosti. Je prejavom úcty a rešpektovania svojich najbližších, čo mi raz potvrdil aj starý zlatník z Tel Avivu.
Verím, že oceníte moje skúsenosti z oblasti diamantového a šperkárskeho sveta.
Teším sa na príjemný rozhovor s Vami na túto tému a to všetko v prostredí nádherných šperkov, hodiniek a hlavne investičných diamantov v Showroome DIC SK , Krasovského 13 v Bratislave.

Ing. Ondrej Katuščák
konateľ spoločnosti