PARTNER
SK
11 DÔVODOV PREČO JE DIAMANT DLHÉ ROKY POVAŽOVANÝ ZA VÝHODNÚ INVESTÍCIU

Ak vás možnosť týchto perspektívnych investícií do diamantov zaujala, iste hľadáte systémové a investičné informácie súvisiace s kúpou či predajom diamantov. Diamanty nepredstavujú iba racionálnu investíciu, je to VÁŠEŇ!
Investícia do diamantov si nevyžaduje veľké znalosti. So základnými kvalitatívnymi parametrami brúsených diamantov a ich vplyvom na cenu diamantu a výnosnosť vašej investície Vás musí oboznámiť Váš predajca. Preto je dôležité vyhľadať obchodníka s patričnými znalosťami (najlepšie certifikovaného znalca) s priamym spojením na niektoré svetové burzy.

Každý investičný diamant musí byť certifikovaný niektorým svetovo uznávaným laboratóriom, ktoré zaručuje deklarovanú kvalitu. Certifikát takejto inštitúcie sprevádza každý investičný diamant (umiestnený v plastovej karte) ako jeho rodný list.

certifikat

Sledujte grafy vývoja hodnoty diamantov 1ct , 3ct , 5ct s parametrami farba D , čistota IF za uplynulých 29 rokov . Táto informácia Vám pomôže v rozhodovaní pri kúpe rodinného šperku či investičného diamantu ktorý bude znamenať v budúcnosti značnú časť Vašeho výnosu.

graf
graf
graf

NÁRAST CENY DIAMANTOV S PARAMETRAMI FARBY "D" A ČISTOTY "IF" ZA 10 rokov v %.

1.00 ct /D/IF - 67% nárast
1.50 ct /D/IF - 79% nárast
2.00 ct /D/IF - 89% nárast
3.00 ct /D/IF - 156% nárast
4.00 ct /D/IF - 147% nárast
5.00 ct /D/IF - 170% nárast

Neváhajte nás kontaktovať a dozvediett se viac informácií. Nič to nestojí a Vám to rozšíří pohľad na možnosti dnešního trhu. Ako jedna z málo firiem zo strednej a východnej Európy sme partnerom člena nejprestížnejšej diamantovej burzy v Antverpách - Beurs voor Diamanthandel.

1. Maximálna koncentrácia bohatstva
Neexistuje zrovnateľná hodnota v ekvivalentnom objeme. Ako príklad je možné uviesť diamant s parametrami 11,83 CT/G/IF , ( k týmto parametrom sa vrátime neskôr) a jeho cena cca 1,2 milióna EUR bez DPH . Iba pre zaujímavosť - briliant ma výšku 9 mm a priemer 14,6 mm. Jeho ekvivalentom ceny je 30 kg rýdzeho zlata . S touto koncentráciou súvisí aj vysoká mobilita briliantu, nenápadný transport či neexistujúce embargá na brúsené diamanty, ktoré sú akceptované a voľne obchodovateľné všade na svete.
diamond
2. Stály nárast ceny súvisiaci s nárastom záujmu investorov
diamond
Kontinuálny medziročný nárast ceny bez kolísania, ako napríklad u menových kurzov či iných komodít (zlato). Za posledných sto rokov boli zaznamenané dva výkyvy, a to v obdobiach 1978-1981 a prelom roku 2008-2009. Vďaka všetkým svojim vlastnostiam hodnota a cena diamantov odoláva celosvetovým hospodárskym krízam, menovým turbulenciám, poklesom hodnoty akcií, cenných papierov či nehnuteľností. Brúsený investičný diamant je stabilnou, bezpečnou a hlavne v prípade vysoko kvalitných alebo raritných diamantov veľmi výnosnou investíciou. Určitému objemu investície zodpovedá určitá miera výnosov a to pri možnosti voľby zloženia portfólia v závislosti na veľkosti diamantov a ich likvidity.
3. Najstabilnejšia investícia posledného desaťročia
Kontinuálny medziročný nárast ceny bez kolísania, ako napríklad u menových kurzov či iných komodít (zlato). Za posledných sto rokov boli zaznamenané dva výkyvy, a to v obdobiach 1978-1981 a prelom roku 2008-2009. Vďaka všetkým svojim vlastnostiam hodnota a cena diamantov odoláva celosvetovým hospodárskym krízam, menovým turbulenciám, poklesom hodnoty akcií, cenných papierov či nehnuteľností. Brúsený investičný diamant je stabilnou, bezpečnou a hlavne v prípade vysoko kvalitných alebo raritných diamantov veľmi výnosnou investíciou. Určitému objemu investície zodpovedá určitá miera výnosov a to pri možnosti voľby zloženia portfólia v závislosti na veľkosti diamantov a ich likvidity.
4. Diamant nepozná hranice
Hodnota diamantov sa prepočítava cez USD a je rovnaká na celom svete . Najefektívnejším miestom obchodu sú diamantové burzy, ktoré sú po celom svete a je ich takmer 30. Diamant funguje taktiež aj ako celosvetové platidlo, resp. ho vymeníte za akúkoľvek menu.
5. Symbol bohatstva a prosperity
Odpradávna sú diamanty súčasťou pokladov, korunovačných klenotov a dedičstiev významných rodov. Dnes si napríklad anglickú kráľovnú na verejnosti nedokážeme predstaviť bez reprezentatívnych honosných diamantových šperkov. Taktiež mnoho známych a významných osobností vyhľadáva diamantové šperky.
diamond
6. Diskrétne bohatstvo
diamond
Ak vlastníte napríklad nehnuteľnosti, autá, lode či lietadlá informácie o Vašom majetku je možné získať v príslušných registroch. Ak zbierate starožitnosti a umenie, rovnako neuniknete pozornosti svojho okolia. Diamanty sú diskrétne bohatstvo. Máte možnosť ich uschovať pred závistlivými či nechcenými pohľadmi spoločnosti, konkurencie.
7. Diamantový šperk – nadčasový dar
Estetická hodnota diamantu je zjavná už na prvý pohľad. Diamanty sú večné a inšpirujú svojou krásou a exkluzívnosťou. Nepredstavujú iba racionálnu investíciu – sú vášňou! Diamant ako dar vždy vyjadruje veľkosť a hĺbku vzťahu k obdarovanej osobe. Je to dar, na ktorý sa nezabúda. Odovzdávajú sa z generácie na generáciu a deje sa to už stáročia. Diamanty nadviažu so svojím majiteľom osobný vzťah a sú s ním po celý život. Je to majetok, ktorý nie je na očiach a ako dedičstvo sa stáva cenným rodinným klenotom s tradíciou. A konečne diamant ako šperk . Ak chcete umocniť svoj pôžitok z diamantu, nechajte ho zasadiť do niektorého z drahých kovov. Získate originálny šperk, ktorého hlavnú hodnotu bude tvoriť práve Váš diamant.
diamond
8. Diamant zakladá tradíciu
diamond
Diamant ako investícia a efektívna forma úschovy majetku sa využíva po stáročia. Vždy sa v ňom kombinovala krása s vysokou hodnotou. V súčasnej dobe je do diamantov ukladaných 7% disponibilných prostriedkov občanov v krajinách EU.
9. Výnimočné fyzikálne vlastnosti – Diamant nezničiteľná investícia
Všetky predchádzajúce body sú možné predovšetkým vďaka výnimočným fyzikálnym vlastnostiam tohto nerastu. Je najtvrdším materiálom našej planéty, odolný voči všetkým chemickým zlúčeninám, vysokým teplotám (do 1300 °C) . Pozor však, je pomerne krehký!
diamond
10. Silný obchodný partner
Spoločnosť Clipper Trade a jej divízia Clipper Trade Diamonds je obchodným partnerom spoločnosti Diamonds International Corporation - D.I.C. a.s., ktorá je jediným českým akcionárom a členom najstaršej diamantovej burzy v Antverpách. Spolupracuje s najväčšími svetovými brusiarňami a prestížnymi gemologickými laboratóriami. Špecializuje sa na výrobu originálnych diamantových šperkov a poradenstvu v oblasti investičných diamantov. K zakúpeným diamantom vystavuje automaticky certifikát medzinárodne uznávaného laboratória. Je najväčším predajcom voľných diamantov v Českej republike.
11. Likvidita

Spoločnosť D.I.C. k 1. 6. 2015 prikročila k jedinečnej akcii, ktorou je predaj prvých kameňov (diamantov) s garantovanou likviditou, alebo tiež garanciou spätného odkúpenia. K tomuto kroku spoločnosť už skôr prikročila v rámci garancie likvidity diamantov nakúpených v rámci programov Diamantovej istoty, avšak až teraz prichádza s garanciou likvidity tiež na vybrané diamanty určené k priamemu predaju. Každý diamant, pri ktorom bolo rozhodnuté o garancii likvidity, je vždy jasne označený vo všetkých prezentačných materiáloch a zároveň je kupujúcemu pri predaji spoločne s diamantom a Certifikátom (IGI, GIA nebo HRD) dodaný tiež „Certifikát garancie likvidity“, ktorý zaväzuje spoločnosť DIC k okamžitému odkúpeniu daného diamantu, a to najskôr po jednom roku od jeho kúpy a za splnenia nasledujúcich podmienok

Spoločnosť DIC Vám garantuje, že odkúpi späť všetky kamene (diamanty) opatrené Certifikátom garancie likvidity, ktoré ste nakúpili, a to pri splnení dole uvedených podmienok odkúpenia. Garancia likvidity daného diamantu je garantovaná a upravená údajmi uvedenými na Certifikáte garancie likvidity, ktorý je odovzdaný nadobúdajúcemu spoločne s diamantom a originálnym certifikátom IGI nebo GIA (podľa zvoleného diamantu). Súčasne sú vždy presné podmienky, informácie k výpočtu výkupnej ceny a ďalšie náležitosti týkajúce sa spätného odkúpenia vybraných diamantov uvedené na tejto stránke.

Podmienky garantovanej likvidity:

  1. Kameň zakúpený od DIC je diamantom, na ktorý sa vzťahuje garancia likvidity (kupujúci dostane spoločne s tovarom tiež Certifikát garancie likvidity (podrobné informácie viď. www.dicholding.com/sk/investicie/likvidita).
  2. Kameň je majiteľom k odkúpeniu odovzdaný v originálnom bezpečnostnom obale, vrátane originálnych certifikátov dodaných spoločne s kameňom pri jeho nákupe**.
  3. Odkúpenie prebehne najskôr v lehote jedného roka od nákupu daného kameňa (kameň je možné v rámci garantovanej likvidity odkúpiť až po jednom roku jeho držania, teda po ubehnutí aspoň jedného roka od kúpy daného diamantu od D.I.C.

Stanovenie výkupnej ceny kameňa:

Výkupná cena je odvodená od posledného platného cenníka RAPAPORT platného ku dňu výkupu a to tak, že cena podľa cenníka je znížená o príslušné percento v závislosti na čase uplynulom od nákupu kameňa (viď tabuľka).

Počet rokov od nákupu
0 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rokov a viac
- 100% - 30% - 27% - 25% - 23% - 18%

V prípade, že bola Klientovi pri nákupe tohto diamantu poskytnutá zľava, bonus alebo iné cenové zvýhodnenie, je výška tejto zľavy (bonusu aj zvýhodnenia) odrátaná od výkupnej ceny.

Príklad:

Pokiaľ bol diamant predaný za cenu 90% RAP (nákupná zľava 10%), ( napr. RAP bol 40.000 Eur , po 10 % zľave36.000 Eur ), potom je výkupná cena stanovená ako všeobecné percento stanovujúce výkupnú cenu v závislosti na čase od nákupu kameňa uvedeného v tabuľke -10% zľava. - 10% zľava. Pokiaľ teda bude Klient chcieť v rámci garantovanej likvidity predať svoj diamant po piatich rokoch jeho držania, bude výkupná cena stanovená ako:

Výkupná cena po piatich rokoch od nákupu diamantu = 100% RAP kurz v čase odkúpenia (18 % výkupná zrážka v piatom roku podľa tabuľky + 10% nákupná zľava) = 72 % RAP

( pokiaľ diamant počas 5 tich rokov stúpol napr. o 50 % , potom tzn. pôvodná RAP cena 40.000 Eur + 50 % = 60.000 Eur x 0,72 = 43.200 Eur CZK je výkupná cena. Klient diamant nakúpil za 36.000 Eur , teda jeho zhodnotenie bolo 7.200 Eur, tj. 20 % .

V uvedenom príklade by teda bol kameň garantovane vykúpený za cenu 72% ceny stanovenej podľa cenníka RAPAPORT (na CZK či EUR prepočítaný podľa kurzu stanoveného ČNB aktuálneho v čase odkúpenia).

*pokiaľ Klient nie je schopný pri spätnom odkúpení dodať príslušný originálny certifikát alebo je porušený originálny obal, je v takom prípade naďalej garantovaná likvidita takého diamantu, avšak od konečnej výkupnej ceny sú ešte odrátané na vrub predávajúceho jednorazové náklady spojené s overením pôvodu a stavu diamantu, znova vystavením certifikátu, opätovným uzavretím do ochranného puzdra, prácou profesionálneho gemológa a kontrolou, či nie je kameň poškodený alebo inak znehodnotený. V prípade poškodenia tovaru/diamantu bez zavinenia DIC nie je možné sa domáhať garantovanej likvidity, avšak ani v takomto prípade nie je vylúčená individuálna dohoda a odkúpenie diamantu za primeranú cenu.