PARTNER
SK
DIAMANTY

Slovo diamant je odvodené z gréckeho slova adamas, ktoré v preklade znamená nepremožiteľný. Už samotné slovo napovedá, že má výnimočné vlastnosti – vyniká svojou tvrdosťou a tylom svetla
Je najtvrdší minerál, čistý uhlík (C), ktorý kryštalizoval pri vysokom tlaku z magmatu bohatého na horčík v hĺbkach 150 km resp. väčších a to pri teplotách nad 1 400 °C. Horniny obsahujúce diamant (granatický lherzolit a granaticko-pyroxenický eklogit) pochádzajú zo zemského plášťa a prenikly k povrchu pri prudkých explóziach. Vyplňujú prívodové cesty trubkovitého tvaru a tvoria brekcie obsahujúce aj iné horniny plášťa alebo zemskej kôry; táto výplň sa nazývá kimberlit.

moj pribeh banner Diamanty sa ťažia buď z kimberlitov alebo z druhotných ložisiek (štrkové náplavy, konglomeráty). Diamanty, ktoré sa využívajú ako drahokamy v šperkoch, sú brúsené do špeciálnych tvarov, aby vynikla ich schopnosť lámať svetlo. Najcennejšie sú bezfarebné a veľmi výrazne sfarbené exempláre bez kazov. Najčastejšie sa však v prírode nachádzajú diamanty so žltým až hnedým nádychom, ktorý je spôsobený prímesou dusíka. Toto zafarbenie znižuje ich cenu.Jasnožlté, ružové a modré diamanty sú však častokrát cenené viac ako bezfarebné. Z iných odtieňov môžeme nájsť aj biele,modré, oranžové, červené, ružové, hnedé či čierne – v závislosti od stopových prímesí iných látok.

moj pribeh banner Diamanty sa vo voľnej prírode vyskytujú veľmi zriedkavo, ich ťažba je veľmi náročná , nákladná a náleziská sú čoraz vyťaženejšie. Forma ťažby diamantov je možná hlbinným , povrchovým spôsobom ale je možné ich priemyselne ťažiť aj z morského dna . Z celkovej ročnej ťažobnej produkcie sa priemyselne využije viac ako 95% produkcie . A iba malá časť z 5% tvorí tak vzácnu skupinu investičných diamantov .Priemerná doba prípravy otvorenia povrchového ťažobného priestoru je 10 rokov a do toho nepočítam náročný geologický prieskum. Aby bolo možné vyťažiť len 1 karát alebo 0,2 gramu diamantu, musí byť vyťažené v priemere 250 ton horniny, piesku alebo zeminy .

certifikat

Problém nastáva ak zásoby jednotlivých ložísk pomaly ale isto klesajú a zvyšuje sa neustále dopyt a to hlavne na nových trhoch v Číne , Indii , Rusku.